REGULAMIN

Grand Prix Starosty Wodzisławskiego

w Siatkówce Plażowej 2019 r

 

 

 

Celem Grand Prix Starosty Wodzisławskiego w Siatkówce Plażowej jest:

 • popularyzowanie siatkówki plażowej jako sportu ogólnodostępnego,

 • inspirowanie do organizowania turniejów w powiecie,

 • inspirowanie do budowania boisk do siatkówki plażowej w możliwie jak największej ilości miejscowości,

 • wyłonienie Mistrza Powiatu w 5 kategoriach.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Powiatu Wodzisławskiego.

 

I Organizator cyklu:

 

S.K. Górnik Radlin : tel. 530 – 299 - 910

e-mail : skgornikradlin@interia.pl

 

II Miejsce rozgrywek

 

 1. Boiska przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 w Radlinie ul. Rogozina 55.

 

III Dane kontaktowe

 

S.K. Górnik Radlin – 530 299 910

 

http://www.skgornik.radlin.pl/

 

IV Obowiązki organizatora

 

 • zapewnienie obsługi sędziowskiej,

 • zapewnienie wody mineralnej dla uczestników,

 • przygotowanie miejsca gier zgodnie z przepisami gry:

 • wytyczenie linii boiska, przygotowanie i zamocowanie siatki wraz z antenkami na odpowiedniej wysokości,

 • przygotowanie oficjalnych piłek meczowych (Mikasa),

 • przygotowanie stanowisk dla sędziów, przygotowania tablic wyników

 • rozpropagowanie turnieju w Powiecie.

 

V Obowiązki zawodników

 

 • każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko,

 • osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego,

 • posiadać dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Powiatu wodzisławskiego, bądź dokument potwierdzający uczęszczanie do szkół funkcjonujących na terenie Powiatu,

 • zapisy w dniu zawodów do godz. 9.30,

 • zawodnik lub zawodniczka, którzy zachowują się w sposób chamski, obelżywy w stosunku do organizatora turnieju, innych zawodników czy komisji sędziowskiej ZOSTAJĄ WYKLUCZENI z dalszego cyklu rozgrywek.

 

VI Terminy turniejów i miejsce:

 

1. Młodzieżowy U16 – 29.05.2019

2. Dzieci U11 - 03.06.2019

3. Dzieci U13 – 10.06.2019

4. Młodzieżowy U20 – 12.07.2019

5. Open - 10.08.2019

 

Boiska przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 w Radlinie.

 

VII System rozgrywek

 

System rozgrywek w każdym turnieju określa organizator wraz z sędzią głównym (w zależności od ilości zgłoszeń),

a) Turniej młodzieżowy U16- rocznik 2003 i młodsi (wysokość siatki 235 cm)

b) Turniej dzieci U11 – rocznik 2008 i młodsi (wysokość siatki 210 cm)

c) Turniej dzieci U13 – rocznik 2006 i młodsi (wysokość siatki 210 cm)

d) Turniej młodzieżowy U20 - rocznik 1999 i młodsi (wysokość siatki 243 cm)

e) Turniej open – dla każdego (wysokość siatki 243 cm)

Uczestnikami muszą być mieszkańcy Powiatu Wodzisławskiego, bądź uczęszczać do szkół funkcjonujących na terenie Powiatu. Dopuszcza się również pary, w których jeden z zawodników spełnia powyższe warunki.

VIII Nagrody

 

Przewidziane są cenne nagrody za pierwsze trzy miejsca w każdym turnieju.

 

 1. IX Uwagi końcowe

 

 1. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas zawodów.

 2. Zawody zostaną odwołane z powodu złych warunków atmosferycznych bądź innych czynników uniemożliwiających rozegranie turnieju. Decyzję podejmuje komisarz zawodów.

 3. Wszelkie kwestie nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga komisarz zawodów.

 

 

 

 

 

Zgody na przetwarzanie danych osobowych :

 

https://www.skgornik.radlin.pl/lib/ucaz6d/Zgoda-VII-GP---os-niepelnoletnie-jw0olc5i.pdf

 

https://www.skgornik.radlin.pl/lib/ucaz6d/Zgoda-VII-GP---os-pelnoletnie-jw0omeqo.pdf

Grand Prix Starosty Wodzisławskiego w siatkówce plażowej

SK Górnik Radlin 2016

SK Górnik Radlin
44-310 Radlin. ul. Korfantego 17

 

tel. 530-299-910
email: skgornikradlin@interia.pl 

 

Regon 276859613 
NIP
647-22-27-903

 

Konto Bankowe : SANTANDER BANK POLSKA
Nr konta: 48 1090 2590 0000 0001 3148 4670

Twój e-mail
Wiadomość
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

NAPISZ DO NAS

 

Drużyny

Wyniki

Wiadomości

Minisiatkówka 

Galeria

SK Górnik Radlin