REGULAMIN

Grand Prix Starosty Wodzisławskiego

w Siatkówce Plażowej 2018 r

 

 

Celem Grand Prix Starosty Wodzisławskiego w Siatkówce Plażowej jest:
- popularyzowanie siatkówki plażowej jako sportu ogólnodostępnego,
- inspirowanie do organizowania turniejów w powiecie,
- inspirowanie do budowania boisk do siatkówki plażowej w możliwie jak największej ilości miejscowości,
- wyłonienie Mistrza Powiatu w 5 kategoriach.
Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Powiatu Wodzisławskiego.

 

I   Organizator  cyklu:

      S.K. Górnik Radlin  : tel. 530 – 299 - 910
                       e-mail : skgornikradlin@interia.pl

 

II  Miejsce rozgrywek

        Boiska  przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 w Radlinie ul. Rogozina 55.

 

III Dane kontaktowe

S.K. Górnik Radlin – 530 299 910

    http://www.skgornik.radlin.pl

 

IV Obowiązki organizatora

- zapewnienie obsługi sędziowskiej,
- zapewnienie wody mineralnej dla uczestników,
- przygotowanie miejsca gier zgodnie z przepisami gry:
     - wytyczenie linii boiska, przygotowanie i zamocowanie siatki wraz z antenkami na odpowiedniej wysokości, 
     - przygotowanie oficjalnych piłek meczowych (Mikasa), 
     - przygotowanie stanowisk dla sędziów, przygotowania tablic wyników
     - rozpropagowanie turnieju w Powiecie.

 

V  Obowiązki zawodników

- każdy uczestnik  bierze udział w zawodach na własne ryzyko,
- osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego,
- posiadać dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Powiatu wodzisławskiego, bądź dokument         

   potwierdzający uczęszczanie do szkół funkcjonujących na terenie Powiatu,
- zapisy w dniu zawodów do godz. 9.30,
- zawodnik lub zawodniczka, którzy zachowują się w sposób chamski, obelżywy w stosunku do organizatora turnieju,   

   innych zawodników czy komisji sędziowskiej ZOSTAJĄ WYKLUCZENI z dalszego cyklu rozgrywek.

 

VI Terminy turniejów i miejsce:

1. Mini siatkówki plażowej – dzieci do lat 12 – 06.06.2018
2. Dzieci do lat 15 -  11.06.2018
3. Młodzieżowy do lat 19 – 15.06.2018
4. Rodzinny i Miksty – 14.07.2018
5. Open  - 04.08.2018

Boiska przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 w Radlinie.

 

VII System rozgrywek

System rozgrywek w każdym turnieju określa organizator wraz z sędzią głównym (w zależności od ilości zgłoszeń),
a) Turniej Młodzieżowy -  rocznik 1999 i młodsi (wysokość siatki 243 cm)
b) Turniej dzieci  – rocznik 2003 i młodsi (wysokość siatki 235 cm)
c) Turniej dzieci –  rocznik 2006 i młodsi (wysokość siatki 210 cm) 
d) Turniej rodzinny i mikstów – jakiekolwiek powiązania rodzinne wewnątrz pary oraz pary mieszane (wysokość siatki 243 cm)
e) Turniej open – dla każdego (wysokość siatki 243 cm)
Każdy uczestnik musi być mieszkańcem Powiatu Wodzisławskiego, bądź uczęszczać do szkół funkcjonujących na terenie Powiatu.

 

VIII Nagrody

Przewidziane są cenne nagrody za pierwsze trzy miejsca w każdym turnieju.

 

IX   Uwagi końcowe

1.  Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe   

    podczas zawodów.
2. Zawody zostaną odwołane z powodu złych warunków atmosferycznych bądź innych czynników uniemożliwiających 

    rozegranie turnieju. Decyzję podejmuje komisarz zawodów.
3. Wszelkie kwestie nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga komisarz zawodów.  

 

 

Zgody na przetwarzanie danych osobowych :

 

http://www.skgornik.radlin.pl/lib/ucaz6d/Zgoda-GP-Starostwy-Wodzislawskiego---osoby-pelnoletnie-jhkkkj4k.pdf

 

http://www.skgornik.radlin.pl/lib/ucaz6d/Zgoda-GP-Starostwy-Wodzislawskiego---osoby-niepelnoletnie-jhkkkif1.pdf

 

Grand Prix Starosty Wodzisławskiego w siatkówce plażowej

SK Górnik Radlin 2016

SK Górnik Radlin
44-310 Radlin. ul. Korfantego 17

 

tel. 530-299-910
email: skgornikradlin@interia.pl 

 

Regon 276859613 
NIP
647-22-27-903

 

Konto Bankowe : SANTANDER BANK POLSKA
Nr konta: 48 1090 2590 0000 0001 3148 4670

Twój e-mail
Wiadomość
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

NAPISZ DO NAS

 

Drużyny

Wyniki

Wiadomości

Minisiatkówka 

Galeria

SK Górnik Radlin